Monday, March 2, 2009

setiap kumpulan akan mendapat satu sampul surat yang mengandungi gambar haiwan.
Klik pada sampul

Thursday, February 5, 2009

...Wolstencroft The Bear...

Not long ago and not far away there was a beautiful, big teddy bear who sat on a shelf in a drug store waiting for someone to buy him and give him a home.

His name was Wolstencroft. And he was no ordinary bear.

His fur was a lovely shade of light grey, and he had honey colored ears, nose and feet.


His eyes were warm and kind and he had a wonderfully wise look on his face.

Wolstencroft looked very smart in a brown plaid waistcoat with a gold satin bow tie at his neck.

Attached to the tie was a tag with his name written in bold, black letters: Wolstencroft.


You want to read a story about THE FARM ANIMALS?

Quick!! Click down here

http://www.magickeys.com/books/farm/page1.html

Wednesday, February 4, 2009

The Apples StoryHello kids out there! My name is Brian.
I am five years old.
I love to eat apples.
Here are my dad, Brad and my elder sister, Hannah.


Yesterday, my best friend, Michelle gave me one big apple.
Before going to the kindergarten mom gave me two apples.
And just now, dad gave me three apples.
How many apples do I have now?

Tuesday, January 13, 2009

bahan bacaan kanak-kanak

Kanak-kanak perlu didedahkan dengan aktiviti membaca sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan lagi. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memperkenalkan bahan bacaan yang sesuai untuk anak-anak mereka dan secara tidak langsung menyemai minat membaca dalam diri kanak-kanak. Selain daripada itu, pengetahuan kanak-kanak mengenai perbendaharaan kata dapat ditingkatkan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir ibu bapa yang masih kurang jelas mengenai ciri-ciri buku yang paling sesuai dengan anak mereka. Jadi, artikel ini akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai ciri-ciri buku atau bahan bacaan yang paling ideal untuk bacaan kanak-kanak.

Ciri utama yang perlu dititikberatkan dalam pemilihan bahan bacaan kanak-kanak ialah ilustrasi. Ilustrasi dalam bahan bacaan akan sedikit sebanyak membantu kanak-kanak memahami apa yang ingin disampaikan oleh bahan bacaan tersebut.
Selain itu, ilustrasi yang berwarna-warni juga penting untuk membina minat membaca dalam diri kanak-kanak. Bahan bacaan yang berwarna-warni mampu mengekalkan tumpuan kanak-kanak dalam jangka masa yang lebih lama.

Tambahan pula, tulisan yang jelas dan bersaiz besar adalah penting dalam membantu kelancaran bacaan kanak-kanak. Kanak-kanak cenderung untuk membaca sekiranya mereka dapat membaca dengan baik tanpa sebarang masalah. Sebaliknya, minat kanak-kanak untuk membaca akan terbantut sekiranya mereka menghadapi masalah untuk membaca dengan lancan dan baik.

Selain daripada ciri-ciri bahan bacaan kanak-kanak yang terlah disebutkan di atas, terdapat banyak lagi ciri bahan bacaan yang perlu diambilkira oleh ibu bapa dalam memilih bahan bacaan yang bertepatan dengan anak-anak mereka.